Nu bliver også Audis fabrik i Ingolstadt CO2-neutral

  • Produktionen af den kommende fuldt elektriske Audi Q6 e-tron samt alle andre biler, der bygges på fabrikken, vil være netto CO2-neutral* fra 2024
  • Som en del af miljøprogrammet Mission:Zero vil alle Audi-fabrikker være netto CO2-neutrale i 2025

Audis hovedfabrik i Ingolstadt begynder netto CO2-neutral produktion den 1. januar 2024. Fabrikken begynder at bygge den nye Audi Q6 e-tron næste år. Efter Bruxelles (Belgien, 2018) og Gyor (Ungarn, 2020) bliver det den tredje netto CO2-neutrale Audi-fabrik. Derudover er modellerne Audi R8 og e-tron GT quattro blevet bygget netto CO2-neutralt på Böllinger Höfe fabrikken ved Neckarsulm siden 2020. Som en del af miljøprogrammet Mission:Zero har Audi sat sig som mål at opnå netto CO2-neutralitet på alle sine fabrikker verden over inden 2025. Til den tid vil de sidste skridt være taget i Neckarsulm og San José Chiapa (Mexico).

Gerd Walker, direktionsmedlem i Audi for produktion og logistik, understreger: "At beskytte miljøet bedst muligt er fast forankret i Audis virksomhedsstrategi. Ved at omstille Ingolstadt-fabrikken til vedvarende energi tager vi et stort skridt i retning af vores mål om netto CO2-neutral produktion." For at nå sit ambitiøse mål implementerer Audi et koncept bestående af fire søjler.

I den første søjle forbedrer Audi energieffektiviteten på sine anlæg, hvilket allerede vil forhindre store mængder CO2-emissioner. I 2022 gjorde disse energistyringstiltag det for eksempel muligt for Ingolstadt-fabrikken at spare mere end 35.000 megawatttimer energi og forhindre mere end 5.000 tons CO2-emissioner.

Derudover producerer Audi også vedvarende energi internt, hvilket udgør konceptets anden søjle. Til dato er der installeret solceller på et areal på 23.000 kvadratmeter på Ingolstadt-fabrikken. I de kommende år vil Audi fortsætte med at øge andelen af internt genereret energi på alle sine fabrikker. Forskellige yderligere tiltag planlægges og implementeres i øjeblikket på hovedfabrikken.

Som konceptets tredje søjle omstiller Audi også sit energiindkøb til at være netto CO2-neutralt. Audi har produceret biler i Ingolstadt udelukkende med grøn elektricitet siden begyndelsen af 2012. Denne tidlige overgang gjorde dengang Audi til en pioner på området i branchen.

Desuden forsyner et nærliggende raffinaderi og det kommunale affaldsanlæg fabrikken med netto CO2-neutral spildvarme. ”Derudover har vi sikret store mængder biogas for at sikre en netto CO2-neutral varmeforsyning," forklarer Rüdiger Recknagel, chef for miljøbeskyttelse hos Audi Group. På denne måde dækker fabrikken næsten hele sit energibehov med energi fra vedvarende kilder.

Som den fjerde søjle kompenseres alle emissioner, som Audi endnu ikke kan undgå (maksimalt 10 procent af de oprindelige CO2-emissioner), ved at købe CO2-kreditter, der er certificeret i henhold til de højeste kvalitetsstandarder såsom Gold Standard. På fabrikken i Ingolstadt omfatter dette også logistiktransport inden for fabrikken.

Mission:Zero er mere end dekarbonisering
Miljøprogrammet Mission:Zero omfatter mere end dekarbonisering og dækker også de centrale områder vandforbrug, ressourceeffektivitet samt beskyttelse og bevarelse af biodiversitet. Audis vision er at skabe en cirkulær økonomi, hvor ressourcer som plast, vand og andre råmaterialer bruges i lukkede kredsløb. I Ingolstadt har virksomheden for eksempel drevet et industrielt vandforsyningscenter med en membranbioreaktor siden 2019 for at bruge vand mere effektivt. I år blev Audi den første premiumbilproducent, der sluttede sig til Alliance for Water Stewardship (AWS). Audi planlægger at halvere det vægtede vandforbrug på sine produktionslokationer verden over inden 2035. Fabrikken i San José Chiapa i Mexico, der siden 2018 har bygget biler uden at producere spildevand, står som rollemodel for ansvarlig brug af vandressourcer.

Endelig er Audi som medlem af "Biodiversity in Good Company" initiativet også forpligtet til at beskytte biodiversiteten på alle sine fabrikslokationer. En af deres største tiltag på dette felt er de naturlige åbne områder på Münchsmünster-fabrikslokationen: På omkring 17 hektar af området er der skabt et levested for mange dyre- og plantearter.

Holistisk tilgang til fremtidens produktion
Audi fokuserer også på bæredygtighed i videreudviklingen af sine fabrikker. Audi Production bruger overgangen til e-mobilitet til en omfattende transformation af sit globale produktionsnetværk og har med 360factory en klar vision for fremtidens produktion. Som en del af denne holistiske tilgang moderniserer, digitaliserer og transformerer Audi sine eksisterende fabrikker til fremtiden. Med 360factory kan Audi opnå endnu større fleksibilitet og effektivitet i produktionen uden at skulle lægge beslag på yderligere arealer til nye bygninger.

*Når der hos Audi tales om netto CO2-neutral produktion, betyder det en tilstand, hvor man efter udnyttelse af andre relevante reduktionstiltag vedr. forårsagede CO2-emissioner fra Audis produkter eller aktiviteter i det mindste mængdemæssigt kan udligne fortsat eksisterende og/eller inden for rammerne af leverandørkæden, produktionen og genanvendelsen af Audi biler p.t. uundgåelige CO2-emissioner ved hjælp af frivillige kompensationsprojekter, der udføres over hele verden. CO2-emissionerne, der opstår i en bils anvendelsesfase, det vil sige fra udleveringen af en bil til kunden, bliver der i den forbindelse ikke taget højde for.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk