Audi udvikler partikelstøvfilter til elbiler

I et pilotprojekt udvikler Audi i samarbejde med underleverandøren MANN+HUMMEL et partikelstøvfilter til elbiler – Audi Urban Purifier – som kan opsamle partikelstøv fra omgivelserne. Især i byerne kommer størstedelen af partikelstøvet fra bremser, dæk og vejbelægning. I den første pilotfase bidrager filteret til at forbedre luftkvaliteten i byerne både under kørsel og under opladning. På GREENTECH FESTIVAL i London præsenterer Audi funktionsprincippet bag.

85 % af partikelstøvet ved bykørsel kommer fra slid på bremser, dæk og vejbelægning, uanset hvilken drivlinje bilerne er udstyret med. De bittesmå støvpartikler er kun nogle få mikrometer store, og de kan næsten ikke ses med det blotte øje. De har en diameter på kun 10 mikrometer, og derfor kommer man let til at indånde dem. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefalede sidste år at indføre markant lavere grænseværdier for partikelstøv end hidtil. Ifølge eksperter kan de nye værdier mange steder i Tyskland ikke overholdes.

Passiv filtrering under kørsel, aktiv under opladning
Audi tager ansvar for miljø og samfund og gør det til centrale elementer i sine aktiviteter. Målsætningen for Audi er derfor ikke kun selv at producere netto CO2-neutralt*, men også at reducere andre emissioner, hvor det er muligt. I samarbejde med underleverandøren MANN+HUMMEL har Audi nu udviklet et filter til fronten af bilen, som opsamler partikelstøv fra omgivelserne. Funktionsprincippet minder om det i stationære anlæg, som allerede er i drift i en række byer. Fordelen ved den mobile udgave er, at det ikke kun er bilens egne emissioner men også emissioner fra andre køretøjer, der absorberes.

Pilotprojektet blev igangsat i 2020 og løber over en periode på 4 år. ”Dette partikelstøvfilter er et eksempel på vores stræben efter innovation til gavn for alle og på et vellykket samarbejde med specialiserede underleverandører.

Allerede i dag gør vi mange ting på eget initiativ”, forklarer Fabian Groh, som er projektleder for Attachment System Development hos AUDI AG, ”men vi antager også, at det fremover vil blive et lovkrav.”

Filtret er integreret foran køleren i bilens eksisterende luftkredsløb, og derfor er det kun nødvendigt at foretage nogle få ændringer på bilen. Det holder omkostningerne nede. Filterelementet aktiveres via det regulerbare køleluftindtag. Dets mekaniske funktion kan sammenlignes med en støvsuger. Ud fra et lignende princip bliver partiklerne her også hængende i filtret, men luften kan stadig strømme igennem.

Indtil nu har filtret været anvendt i Audi e-tron-testbiler. Under kørslen filtrerer det passivt via bilens bevægelse, og i den forbindelse strømmer luften gennem filtersystemet, som opfanger selv de mindste partikler. En anden mulighed er filtrering, mens bilen holder til opladning. En ventilator, som allerede i dag er monteret i alle elbiler, sender her luften fra omgivelserne gennem køleren. Systemet udnytter denne proces og kan på den måde filtrere den gennemstrømmende luft ved hjælp af partikelstøvfiltret. Det betyder, at selv de mindste partikler også kan opsamles, mens bilen holder stille. Anvendelsen vil være optimal i urbane omgivelser, da belastningen fra partikelstøv her alt andet lige er større end på landet.

Effekt dokumenteret via langtidstests
De tests, som er blevet udført i testbilerne, havde ikke kun til formål at analysere filtrenes effekt, men også at undersøge, om det påvirker brugen af bilen. Efter over 50.000 km langtidstests med Audi e-tron ligger det fast, at der slet ikke er nogen negative indvirkninger på driften af elbilen – heller ikke på varme sommerdage eller ved lynopladning.

Systemet er så effektivt, at partiklerne fra en Audi e-tron afhængigt af anvendelsesforholdene eksempelvis i en meget belastet by som Stuttgart filtreres komplet fra. I endnu mere miljøbelastede byer som Beijing kan partikelstøvemissionerne fra op til tre biler absorberes aktivt og passivt under en kundes typiske anvendelse af bilen. For at gøre systemet endnu mere effektivt tilstræber Audi i samarbejde med MANN+HUMMEL at opnå en sammenkobling med allerede eksisterende sensorer, fx fra vejrstationer. Derudover skal der udvikles et visningskoncept i bilen. På den måde kan personerne i bilen få informationer om, hvornår systemet er aktivt, og hvor meget der allerede er blevet filtreret fra.

Filtersystem med høj andel af genbrugsmaterialer
Filtret er nemt at vedligeholde. Det skal tidligst udskiftes, når det regelmæssige serviceinterval er nået. En livscyklusanalyse af hele filtersystemet har vist, at det vil tegne sig for 14,9 kg CO2-ækvivalenter. Selve filtret består af 15 % genbrugsmaterialer, og hele systemet af 60 %.

Der kommer flere informationer om, illustrationer og udstillingsobjekter af Audi Urban Purifier på GREENTECH FESTIVAL den 13. og 14. oktober i London.

* Når man taler om et netto CO2-neutralt miljøregnskab, betyder det hos Audi en tilstand, hvor man efter udnyttelse af andre relevante reduktionstiltag vedr. forårsagede CO2-emissioner fra Audis produkter eller aktiviteter i det mindste mængdemæssigt kan udligne fortsat eksisterende og/eller inden for rammerne af leverandørkæden, produktionen og genanvendelsen af Audi biler p.t. uundgåelige CO2-emissioner ved hjælp af frivillige kompensationsprojekter, der udføres over hele verden. CO2-emissionerne, der opstår i en bils anvendelsesfase, det vil sige fra udleveringen af en bil til kunden, bliver der i den forbindelse ikke taget højde for.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk